Οκτώβριος 2002

16th International Conference on Oral and Maxillofacial Surgery.

14-20 May 2003, Athens

Κυκλοφόρησε το second announcement και call for papers. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν τις περιλήψεις των εργασιών τους on line. Τελευταία ημέρα υποβολής περιλήψεων είναι η 31 Οκτωβρίου 2002.

  • HAOMS Facebook page
  • YouTube Social  Icon
  • HAOMS Twitter page
Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής

Υπεύθυνος Ιστοσελίδας: Ορέστης Μωρέσης

Βοηθός Σύνταξης: Χρήστος Κρασαδάκης, DMD, MD, OMFS 

© 2020 Ελληνική Εταιρεία Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής