03.09.2013

Εκλογή εκπροσώπου δοκίμων μελών

Καλούνται τα δόκιμα μέλη να εκλέξουν το συντομώτερο νέο εκπρόσωπό τους στο ΔΣ της Εταιρείας μας, ώστε να συνεχιστεί η συμμετοχή ειδικευομένου στις συνεδριάσεις του ΔΣ.

Εκ μέρους του ΔΣ,

Ο Πρόεδρος 

Γ. Ράλλης 

  • HAOMS Facebook page
  • YouTube Social  Icon
  • HAOMS Twitter page
Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής

Υπεύθυνος Ιστοσελίδας: Ορέστης Μωρέσης

Βοηθός Σύνταξης: Χρήστος Κρασαδάκης, DMD, MD, OMFS 

© 2020 Ελληνική Εταιρεία Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής