10.05.2013

Διευθέτηση διαφοράς μεταξύ μελών της Εταιρείας

Φαίνεται ότι μια μακροχρόνια και δυσάρεστη διένεξη μεταξύ μελών της Εταιρείας μας οδεύει προς την οριστική της λύση, μετά και από την συναινετική δήλωση του Ομοτ. Καθ. και εξέχοντος μέλους της Εταιρείας μας κ. Χρ. Μάρτη, που θα βρείτε συνημμένη εδώ.

Η Εταιρεία εκφράζει την ευαρέσκειά της για την συναινετική και αίσια όπως προοιωνίζεται διευθέτηση του θέματος.

  • HAOMS Facebook page
  • YouTube Social  Icon
  • HAOMS Twitter page
Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής

Υπεύθυνος Ιστοσελίδας: Ορέστης Μωρέσης

Βοηθός Σύνταξης: Χρήστος Κρασαδάκης, DMD, MD, OMFS 

© 2020 Ελληνική Εταιρεία Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής