27.09.2012

Ανανέωση καταλόγων μελών ΕΕΣΓΠΧ

Επειδή διαπιστώθηκαν ελλείψεις στους επίσημους καταλόγους των τακτικών και δοκίμων μελών της Εταιρείας και με σκοπό την απρόσκοπτη επικοινωνία με τα μέλη μας και την αποστολή του περιοδικού, αποφασίστηκε η ριζική ανανέωση των καταλόγων μας, διαδικασία που θα περαιωθεί μέχρι τέλος το 2012.

  • HAOMS Facebook page
  • YouTube Social  Icon
  • HAOMS Twitter page
Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής

Υπεύθυνη Ιστοσελίδας: Αθηνά Σπανού, DMD, MD, OMFS 

Βοηθός Σύνταξης: Χρήστος Κρασαδάκης, DMD, MD, OMFS 

© 2020 Ελληνική Εταιρεία Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής