Κατηγορίες μελών

Τα μέλη της Εταιρείας διακρίνονται σε Τακτικά, Δόκιμα, Έκτακτα και Επίτιμα.

Ποιοι δικαιούνται να γίνουν «Εταίροι»

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του καταστατικού της Εταιρείας:

«(α) Τακτικό μέλος μπορεί να γίνει μόνον αυτός που πληροί τις προϋποθέσεις της ισχύουσας Ελληνικής νομοθεσίας και που αποδεδειγμένα φέρει τον τίτλο του «Στοματικού και Γναθοπροσωπικού Χειρουργού», επίσημα αναγνωρισμένου από την Ελληνική Δημοκρατία και που ασκεί την ειδικότητα στην Ελλάδα, ή σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο υποψήφιος θα πρέπει να υποβάλλει σχετική αίτηση εγγραφής προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ύστερα από σύσταση δύο τακτικών μελών που τη συνυπογράφουν. Η αποδοχή της αίτησης εγγραφής νέου μέλους στην Εταιρεία αποφασίζεται με ανοικτή ψηφοφορία από το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση αιτιολογημένης αρνητικής ψήφου από μέλος ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, η αίτηση εγγραφής παραπέμπεται στην προσεχή Γενική Συνέλευση, όπου απαιτείται πλειοψηφία των τριών τετάρτων των ψήφων των παρόντων τακτικών μελών.

(β) Δόκιμο μέλος μπορεί να γίνει μετά από αίτηση εγγραφής προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και σύσταση δύο τακτικών μελών που τη συνυπογράφουν, ειδικευόμενος της ειδικότητας της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής στην Ελλάδα ή σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(γ) Έκτακτο μέλος μπορεί να γίνει μετά από αίτηση εγγραφής προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και σύσταση δύο τακτικών μελών που τη συνυπογράφουν, Οδοντίατρος ή Ιατρός, που ασκεί την Οδοντιατρική ή την Ιατρική στην Ελλάδα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλη χώρα.

(δ) Επίτιμο μέλος ανακηρύσσεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε Γενική Συνέλευση ή Συνέλευση επιστημονικής συνεδρίας, Έλληνας ή αλλοδαπός επιστήμονας, που έχει συμβάλλει στην επιστημονική πρόοδο των σκοπών της Εταιρείας ή γενικά στην Οδοντιατρική ή στην Ιατρική.»

Αίτηση εγγραφής

Κατεβάστε και συμπληρώστε την Αίτηση Εισδοχής Μέλους. Στη συνέχεια στείλτε τη συμπληρωμένη αίτηση είτε με email στο info@haoms.org είτε με fax στο (+30) 2107215082.

Συνδρομή – Εισφορά Εγγραφής

Σύμφωνα με το άρθρο 6 του καταστατικού της Εταιρείας: «Τακτικά, Δόκιμα και Έκτακτα μέλη υποχρεούνται σε χρηματική εισφορά για την εγγραφή στην τάξη των μελών και σε ετήσια συνδρομή, το ύψος των οποίων καθορίζεται κάθε χρόνο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας».

Δόκιμα μέλη που αποκτούν τον τίτλο της ειδικότητας, θα διαγράφονται από μέλη και χρειάζεται να υποβάλλουν νέα αίτηση εγγραφής για την κατάταξή τους στα τακτικά μέλη. Δεν υποχρεούνται όμως σε εκ νέου καταβολή της εφάπαξ χρηματικής εισφοράς για την εγγραφή τους.

Κόστος εγγραφής

Εγγραφή Τακτικά μέλη Δόκιμα μέλη Έκτακτα μέλη
2012-σήμερα 60 € 25 € 30 €
2007-2011 50 € 25 € 30 €
Μέχρι το 2006 45 € 25 € 30 €

Κόστος ετήσιας συνδρομής

Ετήσια συνδρομή Τακτικά μέλη Δόκιμα μέλη Έκτακτα μέλη
2012-σήμερα 100 € 50 € 30 €
2009-2011 90 € 60 € 30 €
2007-2008 50 € 25 € 30 €
Μέχρι το 2006 45 € 25 € 30 €

Σημείωση: Από το 2009, με απόφαση του ΔΣ, η συνδρομή του περιοδικού ενσωματώθηκε στην ετήσια συνδρομή και το περιοδικό αποστέλλεται σε όλα τα Τακτικά και Δόκιμα μέλη της Εταιρείας. Τα έκτακτα μέλη που επιθυμούν να λαμβάνουν το περιοδικό, μπορούν να επικοινωνήσουν με τον εκδότη κ. Ι. Καρκατζούλη στο τηλέφωνο 210-3814939 (ετήσια συνδρομή εσωτερικού €50).

Τρόποι πληρωμής

1. Με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό της ΕΕΣΓΠΧ:

Τράπεζα Eurobank
Αριθμός Λογαριασμού: 0026-0016-11-0101925414
Αριθμός IBAN: GR6802600160000110101925414

2. Στον ταμία κ. Κ. Γκουτζάνη, μετά από τηλεφωνική συνεννόηση στο 6945704445.