Μάιος 2001

Σεμινάριο Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης

 Το Σεμινάριο Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης που διοργανώθηκε το Σάββατο 7 Απριλίου στο Αρεταίειο Νοσοκομείο, σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης  σημείωσε μεγάλη επιτυχία. Σ' αυτό συμμετείχαν πάνω από 50 συνάδελφοι, αναπτύχθηκαν διεξοδικά τα θέματα της Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης και έγινε κατά ομάδες πρακτική άσκηση.

  • HAOMS Facebook page
  • YouTube Social  Icon
  • HAOMS Twitter page
Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής

Υπεύθυνη Ιστοσελίδας: Αθηνά Σπανού, DMD, MD, OMFS 

Βοηθός Σύνταξης: Χρήστος Κρασαδάκης, DMD, MD, OMFS 

© 2020 Ελληνική Εταιρεία Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής