Επίτιμα Μέλη

Επιστήμονες με υψηλή προσφορά στο έργο της ΕΕΣΓΠΧ ,στην Ιατρική και στην Οδοντιατρική

Mάρτης Χρήστος
Καρακάσης Δημήτριος
Λαζαρίδης Νικόλαος
Μάλλιος Κωνσταντίνος
Πάνος Γεώργιος
Πατρικίου Άννα

  • HAOMS Facebook page
  • YouTube Social  Icon
  • HAOMS Twitter page
Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής

Webmaster: Athena Spanou, DMD, MD, OMFS 

Assistant Editor: Christos Krasadakis, DMD, MD, OMFS 

© 2019 Hellenic Association for Oral and Maxillofacial Surgery