Επίτιμα Μέλη

Επιστήμονες με υψηλή προσφορά στο έργο της ΕΕΣΓΠΧ, στην Ιατρική ή/και στην Οδοντιατρική επιστήμη

Mάρτης Χρήστος
Καρακάσης Δημήτριος
Λαζαρίδης Νικόλαος
Μάλλιος Κωνσταντίνος
Πάνος Γεώργιος
Πατρικίου Άννα

  • HAOMS Facebook page
  • YouTube Social  Icon
  • HAOMS Twitter page
Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής

Υπεύθυνος Ιστοσελίδας: Ορέστης Μωρέσης

Βοηθός Σύνταξης: Χρήστος Κρασαδάκης, DMD, MD, OMFS 

© 2020 Ελληνική Εταιρεία Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής