Οδηγός Ψηφοφόρου

Οι ψηφοφόροι προτείνεται να διαβάσουν προσεκτικά τις αναλυτικές οδηγίες που θα βρούν στο εγχειρίδιο συμμετοχής σε ψηφοφορία.

Για όσους γνωρίζουν τη διαδικασία και θέλουν να κάνουν μια γρήγορη επανάληψη, διατίθεται και ο σύντομος οδηγός.