Εκπρόσωπος Δοκίμων Μελών

 

Σκοπός της παρουσίας του Εκπροσώπου των Δοκίμων μελών είναι η γνωστοποίηση στο ΔΣ των επιστημονικών και επαγγελματικών προβλημάτων και προβληματισμών των δοκίμων μελών και η διατύπωση προτάσεων με σκοπό την επίλυσή τους και τη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

Εκπρόσωπος: Κ. Τσεκούρα

  • HAOMS Facebook page
  • YouTube Social  Icon
  • HAOMS Twitter page
Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής

Υπεύθυνος Ιστοσελίδας: Ορέστης Μωρέσης

Βοηθός Σύνταξης: Χρήστος Κρασαδάκης, DMD, MD, OMFS 

© 2020 Ελληνική Εταιρεία Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής