Διοικητικό Συμβούλιο ΕΕΣΓΠΧ

 

Πρόεδρος

Γεώργιος Ράλλης
Συντ. Διευθυντής ΣΓΠΧ Κλινικής ΓΝΑ «ΚΑΤ»

 

Α’ Αντιπρόεδρος

Κωνσταντίνος Βαχτσεβάνος
Αναπλ. Καθηγητής ΣΓΠΧ ΑΠΘ

 

Γενικός Γραμματέας

Ελένη Παραρά
Επιμελήτρια Α’ ΣΓΠΧ Κλινικής ΓΝΑ «ΚΑΤ»

 

Ειδικός Γραμματέας

Ιωάννης Παπαδιόχος
ΣΓΠΧ

 

Ταμίας

Γεώργιος Παπαναστασίου
ΣΓΠΧ

 

Μέλος – Σύμβουλος

Γρηγόριος Βενέτης
Αναπλ. Καθηγητής ΣΓΠΧ ΑΠΘ

 

Μέλος – Σύμβουλος

Λάμπρος Ζουλούμης
Καθηγητής ΣΓΠΧ ΑΠΘ

 

Μέλος – Σύμβουλος

Αναστάσιος Μυλωνάς
Αναπλ. Διευθυντής ΣΓΠΧ Κλινικής
Θεραπευτηρίου Metropolitan

 

Μέλος – Σύμβουλος

Φώτιος Τζέρμπος
Αναπλ. Καθηγητής ΣΓΠΧ ΕΚΠΑ

Εκπρόσωποι της ΕΕΣΓΠΧ στις Διεθνείς Εταιρείες Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής:

 

 

 

IAOMS Councilor: K. Παπαδημητρίου

EACMFS Councilor: Γ. Ράλλης

UEMS Representatives: Λ. Γκουτζάνης, Κ. Μουρούζης

  • HAOMS Facebook page
  • YouTube Social  Icon
  • HAOMS Twitter page
Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής

Υπεύθυνος Ιστοσελίδας: Ορέστης Μωρέσης

Βοηθός Σύνταξης: Χρήστος Κρασαδάκης, DMD, MD, OMFS 

© 2020 Ελληνική Εταιρεία Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής