Ελληνική Εταιρεία Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής

Διεύθυνση αλληλογραφίας

Μαιάνδρου 23, 115 28 Αθήνα
Τηλ: 2107211845 Fax: 2107215082
Email: info@haoms.org


Για θέματα σχετικά με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΕΕΣΓΠΧ, παρακαλώ επικοινωνήστε μέσω email στο admin@haoms.org.

Φόρμα επικοινωνίας