Επιστολή προς τα Μέλη της ΕΕΣΓΠΧ του τ. Προέδρου Γ. Πανου ενόψει των εκλογών της ΕΕΣΓΠΧ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Η εικοστή πεμπτη Νοεμβρίου είναι ημέρα ευθύνης.

Τα προβλήματα της ειδικότητας πολλά, χρόνια στο τέλμα και γνωστά σε όλους.

Σήμερα όμως, δεν είναι μόνο τα επαγγελματικά ή τα εκπαιδευτικά.

Υποβόσκει ο μεγάλος κίνδυνος υφαρπαγής μέρους του τίτλου της.

Μην ξεχνάμε ότι σκοπός αυτών που πρωτοστάτησαν με το πρόσχημα της εναρμόνισης,
την ένταξη μόνο στην Ιατρική, παρά τις αποφασεις των ΓΣ, ενώ ήταν γνωστές οι θέσεις της ΕΕ ότι δεν υπήρχε πρόβλημα με την ονομασία του τιτλου, είναι αυτοί που σημερα, συνεπικουρούμενοι και από αλλους, απεργάζονται για την δημιουργία της ΧΣ στην Οδοντιατρική.

Καιρός πλέον να τους απομονώσετε.

Καμία ανοχή σε όσους δεν σεβάστηκαν δημοκρατικά παρμένες αποφάσεις των ΓΣ της ΕΕΣΓΠΧ.

Ένα ΔΣ χρειάζεται να είναι πολυσυλλεκτικό, αποτελεσματικό, ευέλικτο και δημιουργικό. Έχει ανάγκη από δυναμικούς και μπροστάρηδες, είτε αυτοί είναι πανεπιστημιακοί, είτε του ΕΣΥ, είτε ελεύθεροι επαγγελματίες. Κανείς δεν περισσεύει.

Η εμπειρία των παλιών ασυμβίβαστων, μαζί με την φλόγα και την δυναμική των νέων πρέπει να συνυπάρξουν σε αρμονία.

Ενθουσιώδεις κορώνες, λαϊκισμός, ρεβανσισμός και αερολογίες ποτέ δεν προώθησαν ιδέες και δεν έδωσαν αποτελέσματα.

Εσείς επιλέγετε, αυτούς που θέλετε. Καλή ψήφο.

Γ. Πάνος, Υποπτέραρχος εα
τ. Πρόεδρος
Επίτιμο μέλος
τ. Δντης, ιδρυτής Επιστ. περιοδικού "Αρχεία Ελληνικής ΣΓΠΧ" και HAOMS


Απάντηση από τον Πρόεδρο της ΕΕΣΓΠΧ σχετικά με την θέση των Καθηγητών ΣΓΠΧ των Οδοντιατρικών Σχολών αναφορικά με την ΧΣ, που δεν επιβεβαιώνουν τους ισχυρισμούς μελών της εταιρείας

Ο Πρόεδρος της ΕΕΣΓΠΧ Καθ. κ. Λ. Ζουλούμης, Πρόεδρος της Οδοντιατρικής Σχολής ΑΠΘ, για την αποκατάσταση της αλήθειας σχετικά με την θέση των Καθηγητών ΣΓΠΧ των Οδοντιατρικών Σχολών ΕΚΠΑ και ΑΠΘ, αναφορικά με την θεσμοθέτηση νέας οδοντιατρικής χειρουργικής ειδικότητας με την επωνυμία ΧΣ, κοινοποίησε τα κατωτέρω έγγραφα, τα οποία δεν επιβεβαιώνουν τους ισχυρισμούς μελών της εταιρείας.

Σχετικά αρχεία:
Οδοντιατρική Σχολή ΕΚΠΑ για ΧΣ
Οδοντιατρική Σχολή ΑΠΘ για ΧΣ


Απάντηση του ΔΣ της ΕΕΣΓΠΧ στο μέλος του ΔΣ της ΕΕΣΓΠΧ κ. Ελ. Παραρά και στο τακτικό μέλος της ΕΕΣΓΠΧ κ. Αχ. Σουρμελή περί Εξώδικης Αναφοράς προς τον ΥΥ κ. Α. Ξανθό

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
Μαιάνδρου 23, 11528 Αθήνα
Τ: +302107211845 Φ: +302107215082
Web: www.haoms.org E-mail: info@haoms.org

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. ΤΗΣ 15-9-2017

Η συνεδρίαση έγινε στην έδρα Εταιρείας, Μαιάνδρου 23, Αθήνα.
Παρόντες οι νομίμως κληθέντες: Λ. Ζουλούμης, Α. Μυλωνάς, Φ. Τζέρμπος, Λ. Γκουτζάνης, Ι. Ιατρού, Κ. Παπαδημητρίου, Κ. Χούπης, Ε. Παραρά.
Δικαιολογημένα απόντες: -

Θέμα 1ο
Ενημέρωση από τον Πρόεδρο, κατ’ αρχήν με ορισμό της ημερομηνίας σύγκλησης του επόμενου ΔΣ, στα πλαίσια και του 37ου ΠΟΣ στη Θεσσαλονίκη, στις 21 Οκτωβρίου. Μόνο η κ. Παραρά εκφράζει επιφύλαξη, για τη δυνατότητά της να παρευρεθεί.
Επίσης αποφασίζεται ομόφωνα, το παρόν ΔΣ να συνεδριάσει για τελευταία φορά, στις 25 Νοεμβρίου, στα πλαίσια της ημερίδας, πάλι στη Θεσσαλονίκη, πριν τη ΓΣ. Εν όψει αυτής της συνεδρίασης και της ΓΣ, συζητήθηκαν κατ’ αρχάς και θέματα αφορώντα την Τακτική ΓΣ, το Διοικητικό και Οικονομικό Απολογισμό του ΔΣ και τις εκλογές για ΔΣ και Ελεγκτική Επιτροπή.
Ακολούθως ο Πρόεδρος ενημερώνει αναλυτικά το ΔΣ για όσα συζητήθηκαν στις δύο συνεδριάσεις της Ομάδας Εργασίας του ΚΕΣΥ, για την εκπαίδευση στην ειδικότητα της ΣΓΠΧ. Επικουρείται στη ενημέρωση αυτή και από τον Α’ Αντιπρόεδρο, που επίσης είναι μέλος της Ομάδας Εργασίας.
Τέλος δε, ενημερώνει για τις φήμες περί σύστασης επιτροπής του ΚΕΣΥ, που θα επεξεργαστεί το πως θα δημιουργηθεί νέα οδοντιατρική ειδικότητα “Χειρουργικής Στόματος” και ακολούθησε εκτενής συζήτηση όλων των μελών του ΔΣ, για τα επόμενα βήματα της αντίδρασης της Εταιρείας, προς την κατεύθυνση αυτή.
Στα πλαίσια της συζήτησης αυτής ο Γ. Γραμματέας ενημέρωσε το ΔΣ, για την παρουσία του (ως εκπρόσωπος της ΕΕΣΓΠΧ) στη συνάντηση στο Γραφείο του Αναπλ. Υπουργού Υγείας κ. Πολάκη και τα όσα εκεί ειπώθηκαν.
Σε σχέση με την επιτροπή που όπως φαίνεται συστήθηκε από το ΚΕΣΥ, για να διαμορφώσει το πλαίσιο δημιουργίας της νέας οδοντιατρικής ειδικότητας “ΧΣ” προτάθηκε (Πρόεδρος και Β’ Αντιπρόεδρος) να σταλεί επιστολή της εταιρείας προς τον Πρόεδρο και τα μέλη του ΚΕΣΥ, με την οποία θα ζητείται ενημέρωση για τις εξελίξεις, θα αναφέρεται η ευθεία αντίθεση της ΕΕΣΓΠΧ στη διαδικασία αυτή (απόφαση ΓΣ της 17/12/2016) και θα γίνεται μνεία στην πρόσφατη δικαστική απόφαση της υπόθεσης Κρανίτη.
Για το ίδιο θέμα ο κ. Γκουτζάνης δήλωσε πως αν, ως ακούστηκε είναι μέλος της επιτροπής αυτής, πράγμα που αγνοεί, δεν θα εκπροσωπήσει τον εαυτό του, αλλά θα ακολουθήσει τη γραμμή της Εταιρείας. Η γραμμή της Εταιρείας έχει καθορισθεί από την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 17/12/2016 και αν κριθεί σκόπιμο εξαιτίας νέων δεδομένων θα επανατοποθετηθεί το Σώμα, στην Τακτική ΓΣ της 25/11/2017 ή και σε Έκτακτη νωρίτερα αν αυτό είναι αναγκαίο.
Το λόγο πήραν κατ’ επανάληψη όλα τα μέλη του ΔΣ και η συζήτηση κατέληξε στα παρακάτω συμπεράσματα:
- Όπως ο ίδιος ο Πρόεδρος του ΚΕΣΥ έχει επανειλλημένα δηλώσει, από την πλευρά αυτού του συλλογικού οργάνου το θέμα έκλεισε με την απόφαση της Ολομέλειάς του την 9-6-2017, όταν αποφασίστηκε η σύσταση επιτροπής διαβούλευσης για να διαμορφωθεί το πλαίσιο δημιουργίας νέας οδοντιατρικής ειδικότητας με προσωρινό όνομα “Στοματική Χειρουργική”. Η επιτροπή αυτή φαίνεται πως έχει μάλλον ήδη συσταθεί.
- Ο Υπουργός Υγείας κ. Ξανθός καθώς και ο πρόεδρος του ΚΕΣΥ γνωρίζουν σε κάθε περίπτωση την ξεκάθαρη απάντηση της Commission προς τη Δνση Επαγγελμάτων Υγείας του Υπουργείου πως κανένα πρόβλημα με την εναρμόνιση της ειδικότητάς μας δεν υφίσταται εάν αυτή ξαναγίνει και Οδοντιατρική, και υπηρεσιακώς -κατά βάση- και μετά από υπενθύμιση δική μας με την επιστολή μας της 21/7/2017. Ο Υπουργός στηρίζει απόλυτα τον Πρόεδρο του ΚΕΣΥ και τις αποφάσεις του.
- Η πλευρά του Αναπληρωτή Υπουργού εξέφρασε την κατανόηση της για το θέμα και για το ορθό και δίκαιο των αιτημάτων μας, δηλώνοντας όμως πως δεν έχει δυνατότητα επιπλέον παρέμβασης προς Υπουργό και Πρόεδρο ΚΕΣΥ.
- Όλη η προσπάθεια αυτών που επιδιώκουν να δημιουργηθεί η νέα οδοντιατρική χειρουργική ειδικότητα στηρίζεται στο ότι η Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική είναι ειδικότητα της Ιατρικής και όχι της Οδοντιατρικής από τον Ιούλιο του 2014 (παρ.2, άρθρο 22, ν.4272/2014).
- Έχει διατυπωθεί σε πολλές περιπτώσεις, προφορική δέσμευση του Υπουργού για την τροποποίηση του παραπάνω άρθρου, αν δε διακυβεύεται η επιτευχθείσα τότε εναρμόνιση της ΣΓΠΧ και η αυτόματη αναγνώρισή της στην ΕΕ.
- Όλα δείχνουν πως το Υπουργείο μάλλον κωλυσιεργεί προς την κατεύθυνση αυτή, ίσως γιατί δεν έχει πραγματικά την πρόθεση να επαναφέρει την ειδικότητά μας και ως οδοντιατρική, ενώ αντίθετα “τρέχει” ταχύτατα την δημιουργία της νέας οδοντιατρικής χειρουργικής ειδικότητας.
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν όλα τα ανωτέρω και αφού το θέμα προσεγγίστηκε με προσοχή σε όλες τις πτυχές του, το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα να μην επαναλάβει απλά την αποστολή προς τον Υπουργό, μιας ανάλογης της από 21/7/2017 επιστολής του, αλλά να αναθέσει στη νομική σύμβουλο τη σύνταξη νομικού εγγράφου, με την καταλληλότερη κατά την κρίση της διατύπωση που να εκφράζει την απορία και το ενδιαφέρον των μελών της Εταιρείας για τεκταινόμενα και μη καθώς και την αγωνία τους ως προς την κατάληξη των όποιων διεργασιών, τόσο στο διακύβευμα της παροχής ποιοτικών και ολοκληρωμένων υπηρεσιών υγείας στους πολίτες, όσο και σε εκείνο των έννομων επιστημονικών και επαγγελματικών συμφερόντων των ειδικών Στοματικών και Γναθοπροσωπικών Χειρουργών.
Ο Πρόεδρος και ο κ. Τζέρμπος εξέφρασαν την πρόθεση να οργανωθούν από το ΔΣ παραστάσεις διαμαρτυρίας προς το ΚΕΣΥ και προς το Υπουργείο, όταν θα συζητούνται θέματά μας ή όποτε κριθεί σκόπιμο, εφόσον δεν υπάρχει καμιά ανταπόκριση στα τεκμηριωμένα έγγραφα αιτήματα μας.


Ενημερωτικό Σημείωμα: Ομάδα Εργασίας Ειδικότητας ΣΓΠΧ

Προς τα Μέλη της Ελληνικής Εταιρείας Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής

Ενημερωτικό σημείωμα

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Το Υπουργείο Υγείας συγκρότησε ομάδες εργασίας ειδικοτήτων, μετά από την ομόφωνη απόφαση της επιτροπής εκπαίδευσης-μετεκπαίδευσης, για τις προτάσεις εκσυγχρονισμού των ειδικεύσεων. Για την ειδικότητα της Στοματικής Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής ορίσθηκε επιτροπή με συντονιστή τον καθηγητή Κ. Αντωνιάδη.

Σας γνωρίζουμε την απόφαση:

Συστήνουμε Ομάδα Εργασίας για τη Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική, και ως μέλη αυτής ορίζονται οι κάτωθι:

 1. ΒΑΧΤΣΕΒΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Αναπλ. Καθηγητής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής της Οδοντιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ., με αναπληρωτή το ΒΕΝΕΤΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟ, Αναπλ. Καθηγητή Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής της Οδοντιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ.
 2. ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Καθηγητής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής της Οδοντιατρικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α., με αναπληρωτή τον ΤΖΕΡΜΠΟ ΦΩΤΙΟ, Αναπλ. Καθηγητή Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής της Οδοντιατρικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α.
 3. ΡΑΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Συντονιστής Διευθυντής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Χειρουργική Κλινική Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ», με αναπληρωτή τον ΑΝΤΕΡΡΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ, Επιμ. Α΄ Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Χειρουργική Κλινική Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ».
 4. ΚΟΝΣΟΛΑΚΗ ΕΛΙΝΑ, Συντονίστρια Διευθύντρια Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Χειρουργική Κλινική Π.Α.Γ.Ν.Η., με αναπληρώτρια την ΚΟΥΡΣΟΥΜΗ ΡΟΔΟΠΗ, Επιμ. Α΄ Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Χειρουργική Κλινική Π.Γ.Ν. Λάρισας.
 5. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Καθηγητής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής του Α.Π.Θ., με αναπληρωτή το ΖΟΥΛΟΥΜΗ ΛΑΜΠΡΟ, Καθηγητή Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής του Α.Π.Θ.
 6. ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Διευθυντής ΕΣΥ Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Γ.Ν. Ηρακλείου «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ», με αναπληρωτή το ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ, Διευθυντή ΕΣΥ Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής Γ.Ν. Ηρακλείου «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ».
 7. ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Αναπλ. Διευθυντής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Χειρουργική Κλινική «METROPOLITAN», με αναπληρωτή το ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, Στρατιωτικό Ιατρό Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Χειρουργό.

Στα πλαίσια της ενημέρωσης των μελών της εταιρείας με πρωτοβουλία του συντονιστή κου Αντωνιάδη, σας κοινοποιούμε τις ιατρικές πράξεις των ειδικευομένων όπως έχουν κατατεθεί στο ΚΕΣΥ για νομοθετική ρύθμιση (Curriculum : Συνολικός Αριθμός / Είδος επεμβάσεων που έχει εκτελέσει στη Στοματική Γναθοπροσωπική Χειρουργική και για τα 4 έτη εκπαίδευσης).

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ:
 • Χειρουργική Στόματος και Εμφυτευματολογία (αριθμ. επεμβάσεων 250): Χειρουργική εξαγωγή εγκλείστων και ημιεγκλείστων δοντιών, εκτομή μικρών κύστεων των γνάθων, ακρορριζεκτομή, εκτομή καλοήθων όγκων, ενδοστοματική λήψη βιοψίας. Τοποθέτηση Ενδοστοματικών εμφυτευμάτων, τοποθέτηση Εξωστοματικών εμφυτευμάτων. Προπροσθετική χειρουργική μαλακών μορίων, προπροσθετική χειρουργική οστικών δομών, ανύψωση εδάφους ιγμορείου.
 • Τραχηλοπροσωπικές Λοιμώξεις και Λοιμώξεις Ιγμορείων άντρων (αριθμ. επεμβάσεων 80): Οδοντογενείς και μη οδοντογενείς τραχηλοπροσωπικές λοιμώξεις (σχάση πυωδών συλλογών με ενδοστοματική και εξωστοματική προσπέλαση), οδοντογενής ιγμορίτιδα (πλαστική ιγμορείου), σιελαδενίτιδες (ενδοστοματική αφαίρεση σιελολίθων), οστεομυελίτιδες (οδοντογενούς ή μη αιτιολογίας).
 • Στοματο Γναθοπροσωπικό Τραύμα (αριθμ. επεμβάσεων 80): Οδοντοφατνιακές κακώσεις, κατάγματα σώματος κάτω γνάθου και υποκονδυλικά. Κατάγματα άνω γνάθου σε επίπεδο Le Fort I,II και III, κατάγματα ρινοηθμοειδικά, κατάγματα ζυγωματικού συμπλέγματος, κατάγματα μετωπιαίων κόλπων και ολοπροσωπικά κατάγματα.
 • Αποκατάσταση Συγγενών Ανωμαλιών και Αισθητική Χειρουργική Προσώπου (αριθμ. επεμβάσεων 10): Σύγκλειση σχιστιών και υπερώας (σκληρής, μαλθακής, φαρυγγοπλαστική), αγγειακές δυσπλασίες κεφαλής τραχήλου, χειρουργική κρανιοπροσωπικών δυσπλασιών.
 • Επεμβάσεις ορθογναθικής χειρουργικής (αριθμ. επεμβάσεων 10): Γναθοπροσωπικές δυσαναλογίες και ασυμμετρίες: Οβελιαία οστεοτομία κάτω γνάθου, οστεοτομία άνω γνάθου τύπου Le Fort, αμφιγναθική οστεοτομία, τμηματική οστεοτομία, γενειοπλαστική.
 • Όγκοι Στοματικής Γναθοπροσωπικής Περιοχής και Σιαλογόνων Αδένων (αριθμ. επεμβάσεων 50): Χειρουργική αφαίρεση μεγάλων καλοήθων και κακόηθων νεοπλασματικών βλαβών και κύστεων, μαλακών και σκληρών ιστών, λεμφαδενικός καθαρισμός (εκλεκτικός ή ριζικός), παρωτιδεκτομή, εκτομή υπογνάθιου σιελογόνου αδένα. Χειρουργική αφαίρεση μεγάλων κύστεων και νεοπλασματικών βλαβών του τραχήλου (κύστη θυρεογλωσσικού πόρου, κυστικό ύγρωμα κ.λ.π.). Βιοψία τραχηλικών λεμφαδένων.
 • Διαχείριση Κρανιοπροσωπικού Πόνου και Παθήσεων ΚΓΔ (αριθμ. επεμβάσεων 15): Μετατόπιση γενειακού νεύρου, νευρεκτομή (2ου ή 3ου κλάδου του τριδύμου), ανοικτή έγχυση ουσιών (2ου ή 3ου κλάδου του τριδύμου), θεραπεία δυσλειτουργίας ΚΓΔ (συντηρητική, μικρής παρέμβασης και ανοιχτής επέμβασης, επαναφορά διάρθριου δίσκου και αρθροπλαστική).
 • Επανορθωτική Χειρουργική και Μικροαγγειακή Χειρουργική (αριθμ. επεμβάσεων 5) : Επεμβάσεις διατατικής οστογένεσης των γνάθων. Αποκατάσταση γναθοπροσωπικών ελλειμάτων με ελεύθερα αγγειούμενα μοσχεύματα.
 • Συντηρητικές Επεμβατικές Τεχνικές και Νέες Τεχνολογίες (αριθμ. επεμβάσεων 10) :Καθετηριασμός πόρων των μειζόνων σιελογόνων αδένων, ενδοσκόπιση ιγμορείου και ΚΓΔ, ενδοαρθρική και ενδομυϊκή έγχυση ουσιών. Κοσμητική χειρουργική, χειρουργική με Laser, πιεζοχειρουργική, καθοδηγούμενη ρομποτική χειρουργική.

Συνάδελφοι είναι η πρώτη φορά που μας δίνεται η δυνατότητα να διαμορφώσουμε τις υπάρχουσες συνθήκες, σε καλύτερες βάσεις την ανάπτυξη των εκπαιδευτικών κέντρων και την δημιουργία νέων θέσεων στα νοσοκομεία της χώρας έτσι ώστε η ειδικότητα να αναπτυχθεί όπως της αξίζει. Η προσπάθεια είναι ομαδική και ελπίζω ότι όλοι αγωνιζόμαστε στην ίδια κατεύθυνση και με τον ίδιο προσανατολισμό.

Επίσης ένας άλλος σημαντικό στόχος είναι η ειδίκευση των ειδικευομένων της Στοματικής Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής να καλύπτει όλο το φάσμα των ιατρικών αυτών πράξεων ώστε στο τέλος του εκπαιδευτικού τους προγράμματος να έχουν την ικανότητα, τη δεξιότητα και την επάρκεια για την αυτόνομη και ασφαλή άσκηση της ειδικότητάς τους. Το πρόγραμμα ειδίκευσης της ειδικότητας ακολουθεί τις εξελίξεις της Δια Βίου στην Ιατρική Εκπαίδευση και εναρμονίζεται σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Χώρες.

Με εκτίμηση,
Καθηγητής Κ. Αντωνιάδης

Συνημμένα: Ενημερωτικό για ΣΓΠΧ


Συλλυπητήρια επιστολή και ενέργειες του ΔΣ ΕΕΣΓΠΧ για την απώλεια του Αθανασίου Γιαννουλόπουλου

Το ΔΣ της Ελληνικής Εταιρείας Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια για την απώλεια του αγαπητού συναδέλφου Αθανασίου Γιαννουλόπουλου, τ. Διευθυντού ΣΓΠΧ Κλινικής ΓΝΑ "Γ. Γεννηματάς", εκλεκτού μέλους της κοινότητητας των Ελλήνων Στοματικών και Γναθοπροσωπικών Χειρουργών και εξαιρετικού δασκάλου.

Προς τούτο αποφασίσθηκε αντί στεφάνου να γίνει δωρεά στη μνήμη του στο "Χαμόγελο του Παιδιού".

Για το ΔΣ της ΕΕΣΓΠΧ
Ο Πρόεδρος
Καθ. Λάμπρος Ζουλούμης
Ο Γενικός Γραμματέας
Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου


Απεβίωσε το επίτιμο μέλος Αθανάσιος Γιαννουλόπουλος

Αθήνα 16-10-2017

Το Σάββατο 14-10-2017 απεβίωσε πλήρης ημερών ο εκ των Επιτίμων μελών της Ελληνικής Εταιρείας Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής Αθανάσιος Γιαννουλόπουλος.

Ο Αθ. Γιαννουλόπουλος υπήρξε Εντεταλμένος Υφηγητής και Αναπληρωτής Καθηγητής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής της Οδοντιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Διετέλεσε επίσης επί σειρά ετών υπεύθυνος της Κλινικής στο Νοσοκομείο Παίδων «Α. Κυριακού» και Διευθυντής της ομώνυμης Κλινικής στο ΓΠΝΑ «Γ. Γεννηματάς».

Υπηρέτησε με πάθος την Ειδικότητα και διακρίθηκε για το ακέραιο του χαρακτήρα του και τις βαθιές του γνώσεις, με πολλές επιτυχίες σε δύσκολες περιπτώσεις ασθενών. Αναλάμβανε την ευθύνη και την πραγματοποίηση μεγάλων επεμβάσεων στα Κρατικά Νοσοκομεία «Αρεταίειο», «Τζάνειο» και «ΠΙΚΠΑ Πεντέλης», πριν από την ίδρυση των επίσημων Πανεπιστημιακών Κλινικών στην Αθήνα. Επίσης συνετέλεσε στην διδασκαλία πολλών γενεών Οδοντιάτρων και Ειδικών Γναθοχειρουργών και παρουσίασε σημαντικό έργο ως Πρόεδρος της ΕΕΣΓΠΧ οργανώνοντας Πανελλήνια και διεθνή Συνέδρια και φροντίζοντας με αποτελεσματικότητα για την ενημέρωση και την διάδοση της Ειδικότητας.

Η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 20-10-2017 ώρα 3:00μμ στο 1ο Νεκροταφείο Αθηνών. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει και ο καλός Θεός ας αναπαύσει την ψυχή του.

Ο εκ των μαθητών του
Ομ. Καθηγητής Ι. Α. Ιατρού


Απεβίωσε το τακτικό μέλος Mustafa Abdel Bagi

Με βαθειά θλίψη επωμίζομαι το βαρύ καθήκον να σας πληροφορήσω ότι ο Mustafa Abdel Bagi τακτικό μέλος της εταιρείας μας, έχασε τη ζωή του στις 4-9-2017 σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα που έγινε στο Σουδάν.

Ο Mustafa Abdel Bagi υπηρέτησε ως ειδικευόμενος στο Νοσοκομείο ΚΑΤ. Ακολούθως διέγραψε μια λαμπρή καρριέρα στη Σαουδική Αραβία, όπου και διετέλεσε Καθηγητής της Γναθοχειρουργικής. Υπήρξε εξαιρετικός και ως άνθρωπος και ως επιστήμων και αγαπούσε με πάθος την Ελλάδα.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που τον σκεπάζει. Θα τον θυμόμαστε πάντα.

Γ. Ράλλης


25 Νοεμβρίου 2017: Ημερίδα "Κροταφογναθική Διαταραχή" - Γενική Συνέλευση - Αρχαιρεσίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Σάββατο 25/11/2017 η ΕΕΣΓΠΧ διοργανώνει μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ημερίδα με θέμα:

Κροταφογναθική Διαταραχή: Από τη διάγνωση ως την ολική αρθροπλαστική

Οδοντιατρική Σχολή ΑΠΘ, Μανδαλίδειο Ίδρυμα, Θεσσαλονίκη

Μετά το πέρας της ημερίδας θα λάβει χώρα η Γενική Συνέλευση των μελών της Εταιρείας και οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου της Διοικητικού Συμβουλίου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

09.00-09.30 Εγγραφές
09.30-10.00 Προβληματισμοί στη διαγνωστική της κροταφογναθικής διαταραχής.
Γρηγόρης Βενέτης, Αν. καθηγητής ΑΠΘ
10.00-10.30 Συντηρητική αντιμετώπιση κροταφογναθικών διαταραχών.
Δημήτριος Τορτοπίδης, Αν. καθηγητής ΑΠΘ
10.30-11.00 Ελάχιστα επεμβατική χειρουργική της ΚΓΔ. Επιστρέφοντας στο παρελθόν ή επανασχεδιάζοντας το μέλλον;
Αναστάσιος Μυλωνάς, Dr. Dr. Στοματικός και Γναθοπροσωπικός Χειρουργός, Ιστορικός της Ιατρικής
11.00-11.15 Συζήτηση
11.15-12.15 Διάλειμμα
12.15-13.00 Principles and outcomes of open TMJ Surgery, arthroscopic lysis and lavage.
Andrew Sidebottom, BDS (Hons), FDSRCS, MBChB (Hons), FRCS, FRCS (OMFS), Honorary Assistant Professor (Clinical), University of Nottingham
13.00-13.45 The health economics of the TMJ surgical, micro-invasive and TMJ replacement procedures in Europe; comparison with the USA experience.
Konstantinos Tzanidakis, DDS, MD, MSc (LSE), Health Education England - London Deanery Trainee, Advisor on Health Systems Performance CCG North Central London
13.45-14.00 Συζήτηση
14.00-15.30 Διάλειμμα
15.30-18.00 Τακτική Γενική Συνέλευση ΕΕΣΓΠΧ – Εκλογές για νέο ΔΣ

Σας προσκαλούμε όλους να παρακολουθήσετε την ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα εκδήλωση και να συμμετάσχετε στις εργασίες της Γ.Σ. και την εκλογική διαδικασία.

Για το ΔΣ της ΕΕΣΓΠΧ
Ο Πρόεδρος
Καθ. Λάμπρος Ζουλούμης
Ο Γενικός Γραμματέας
Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου

Σχετικά αρχεία:

Ανακοίνωση


Εκλογή νέου Καθηγητή της Στοματικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής της Οδοντιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ

Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΣΓΠΧ συγχαίρουν θερμά τον εκλεκτό συνάδελφο Χρήστο Περισανίδη, Αναπλ. Καθ. Στοματικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής του Πανεπιστημίου της Βιέννης, για την εκλογή του στη θέση του Καθηγητή της Στοματικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής της Οδοντιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.


Εξώδικος Καταγγελία ΕΕΣΓΠΧ προς τον Υπουργό Υγείας

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι απεστάλη εξώδικος καταγγελία από την ΕΕΣΓΠΧ προς τον Υπουργό Υγείας κ. Ανδρέα Ξανθό, με την οποία ζητείται η άμεση προώθηση σχετικής τροπολογίας για την επαναφορά του διττού χαρακτηρισμού της ειδικότητας της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής ως και οδοντιατρικής ειδικότητας.

Σχετικά έγγραφα:
Εξώδικος Καταγγελία ΕΕΣΓΠΧ προς τον ΥΥ
Εξώδικος Καταγγελία - σελίδα 1
Εξώδικος Καταγγελία - σελίδα 12
Επιστολή προς Υπουργό Υγείας