Απρίλιος 2004

Προκήρυξη θέσεως Eπιμελητού Β' ΕΣΥ


Επαναπροκηρύσσεται μία θέση Επιμελητού Β' Στοματογναθοπροσωπικού Χειρουργού για το Γ.Ν. Ιωαννίνων. Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών η 11η Ιουνίου 2004.

  • HAOMS Facebook page
  • YouTube Social  Icon
  • HAOMS Twitter page
Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής

Υπεύθυνος Ιστοσελίδας: Ορέστης Μωρέσης

Βοηθός Σύνταξης: Χρήστος Κρασαδάκης, DMD, MD, OMFS 

© 2020 Ελληνική Εταιρεία Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής