Σεπτέμβριος 2000

Εξελίξεις

Η μετονομασία της ειδικότητας της Γναθοχειρουργικής σε Στοματογναθοπροσωπική Χειρουργική στα πλαίσια τροποποίησης του Π.Δ. 200/19­5-88 φαίνεται πως δημιουργεί προβλήματα. Ενώ η υπ’ αριθμ. 9 απόφαση της 147 ολομέλειας του ΚΕΣΥ 13-3-99/17-3-99 καθιέρωνε την μετονομασία της ειδικότητας και την ένταξη της ιατρικής εκπαίδευσης, η αλλαγή της ονομασίας δεν μπορεί να γίνει με Π.Δ. επειδή καθιερώθηκε με νόμο στα πλαίσια δημιουργίας τον ΕΣΥ (Ν. 1579/23-12-85).Η ένταξη της Ιατρικής εκπαίδευσης στην τροποποίηση του Π.Δ. 200/19-5-88 έγινε αποδεκτή από το Υπουργείο Υγείας. Το Δ.Σ. της Εταιρείας συνέρχεται για το παραπάνω θέμα και σύντομα θα έχετε ανακοινώσεις.

  • HAOMS Facebook page
  • YouTube Social  Icon
  • HAOMS Twitter page
Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής

Υπεύθυνος Ιστοσελίδας: Ορέστης Μωρέσης

Βοηθός Σύνταξης: Χρήστος Κρασαδάκης, DMD, MD, OMFS 

© 2020 Ελληνική Εταιρεία Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής