Διοικητικό Συμβούλιο

Αναστάσιος Μυλωνάς

Αναστάσιος Μυλωνάς

Πρόεδρος

Αναπλ. Διευθυντής
Κλινική Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής
Θεραπευτήριο Metropolitan

Λάμπρος Ζουλούμης

Λάμπρος Ζουλούμης

Α' Αντιπρόεδρος

Καθηγητής
Κλινική Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής
Οδοντιατρική Σχολή ΑΠΘ

Λάμπρος Γκουτζάνης

Λάμπρος Γκουτζάνης

Β' Αντιπρόεδρος

Επικ. Καθηγητής
Κλινική Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής
Οδοντιατρική Σχολή ΕΚΠΑ

Ηλίας Χρονάς

Ηλίας Χρονάς

Γενικός Γραμματέας

Επιμελητής Β’
Τμήμα Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής
Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center

Ελένη Παραρά

Ελένη Παραρά

Ειδική Γραμματέας

Επιμελήτρια Α’
Κλινική Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής
Γ.Ν. Αττικής “ΚΑΤ”

Ιωάννης Παπαδιόχος

Ιωάννης Παπαδιόχος

Γραμματέας Επαγγελματικών Θεμάτων

Επιμελητής Β’
Κλινική Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής
Π.Γ.Ν. “Αττικόν”

Γρηγόριος Βενέτης

Γρηγόριος Βενέτης

Ταμίας

Αναπλ. Καθηγητής
Κλινική Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής
Οδοντιατρική Σχολή ΑΠΘ

Αθανάσιος Κυργίδης

Αθανάσιος Κυργίδης

Μέλος

Επιμελητής Β’
Κλινική Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής
Γ.Ν. Θεσσαλονίκης “Γ. Παπανικολάου”

Δημήτριος Κανούτος

Δημήτριος Κανούτος

Μέλος

Επιμελητής Α’
Κλινική Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής
Π.Γ.Ν. Λάρισας

Εκπρόσωποι Διεθνών Εταιρειών και Οργανισμών

Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου

Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου

IAOMS Councillor

Γεώργιος Ράλλης

Γεώργιος Ράλλης

EACMFS Councillor

Λάμπρος Γκουτζάνης, Κωνσταντίνος Μουρούζης

Λάμπρος Γκουτζάνης, Κωνσταντίνος Μουρούζης

UEMS Delegates