Νέο Διοικητικό Συμβούλιο ΕΕΣΓΠΧ

Σας ενημερώνουμε ότι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα στις 02/02/2021 με την παρακάτω σύνθεση: Πρόεδρος: Αναστάσιος ΜυλωνάςΑ’ Αντιπρόεδρος: Λάμπρος ΖουλούμηςΒ’ Αντιπρόεδρος: Λάμπρος ΓκουτζάνηςΓενικός Γραμματέας: Ηλίας ΧρονάςΕιδικός...

Αποτελέσματα Εκλογών

Σας ενημερώνουμε ότι το αποτέλεσμα των εκλογών που πραγματοποιήθηκαν κατόπιν της Γενικής Συνέλευσης της 24ης Ιανουαρίου 2021 έχει ως εξής: Υποψήφιοι για το Διοικητικό ΣυμβούλιοΠαραρά Ελένη40Χρονάς Ηλίας32Γκουτζάνης Λάμπρος31Βενέτης Γρηγόριος30Ζουλούμης...

Ανακοίνωση Υποψηφίων

Υποψήφιοι για τις εκλογές της 24ης Ιανουαρίου 2021 είναι οι παρακάτω συνάδελφοι: Βενέτης ΓρηγόριοςΓκουτζάνης ΛάμπροςΖουλούμης ΛάμπροςΚανούτος ΔημήτριοςΚυργίδης ΑθανάσιοςΜυλωνάς ΑναστάσιοςΠαπαδιόχος ΙωάννηςΠαραρά ΕλένηΧρονάς...

Εκλογή του Καθ. κ. Περισανίδη στη θέση του Education & Training Officer της EACMFS

Αγαπητοί συνάδελφοι, Εκ παραδρομής, δεν σας ανακοίνωσα την εκλογή του μέλους μας Καθ. κ. Περισανίδη στη θέση του Education & Training Officer, στην Επιτροπή των Executive Officers της EACMFS. Η εκλογή του, αποτελεί τιμή για την Εταιρεία και τη χώρα μας. Θερμά...

Νέο Καταστατικό

Εγκρίθηκε από το Ειρηνοδικείο Αθηνών το νέο μας καταστατικό. Είναι σε ισχύ από τις 2.7.2020 και έχει αναρτηθεί στην αντίστοιχη ενότητα της ιστοσελίδας μας. Γ....